107-kanemochi

107-kanemochi by sonia_leong on Flickr.

107-kanemochi by sonia_leong on Flickr.

Advertisement